تلفن :

۰۲۶-۳۲۷۷۴۴۶۲

موبایل :

۰۹۱۲-۶۶۵۵۲۰۷

موبایل :

۰۹۱۲-۵۶۷۲۰۶۱

آدرس کارخانه :

کرج - چهارراه کارخانه قند-میدان شهید فهمیده - خیابان والفجر-کوچه شهید محمودی - انتهای کوچه سمت چپ